Swedish Indefinite Pronouns

någonting
någon
något
några
man
all
allt
alla
båda
bägge

mången
månget
många
var
vart
varje
somlig
somligt
somliga
endera
ettdera
någondera
någotdera
ingendera
intetdera
ingetdera
ingen
inget
intet
inga
ingenting

More information & practice:

http://www.theempresssmessenger.com/Traumjaeger_Swedish/Indefinite_Pronouns/

Leave a Reply